Medarbetare

 • Daniel Ericsson

 • Delägare, Advokat
 • Mobile: +46 (0)733-774 058
 • Åsa Frii

 • Associate
 • Mobile: +46 (0)733-774 015
 • Fredrik Gille

 • Associate
 • Mobile: +46 (0)733-774 012
 • Karl-Manne Johnsson

 • Legal Assistant
 • Mobile: +46 (0)733-774 011
 • Johanna Karlsson

 • Associate
 • Mobile: +46 (0)733-774 014
 • Ulf Käll

 • Managing Partner, Delägare, Advokat
 • Mobile: +46 (0)733-774 065
 • Jonas Rosengren

 • Delägare, Advokat
 • Mobile: +46 (0)733-774 070
 • Milad Samadi

 • Associate
 • Mobile: +46 (0)733-774 013
 • Jens Sundell

 • Delägare, Advokat
 • Mobile: +46 (0)733-774 071
 • Raoul Svensson

 • Delägare, Advokat
 • Mobile: +46 (0)733-774 031
 • Thomas Wetterlundh

 • Delägare, Advokat
 • Mobile: +46 (0)733-774 069
Daniel Ericsson

Daniel Ericsson

Delägare, Advokat

 • Kontakt

 • Mobile: +46 (0)733-774 058
 • Direct: +46 (0)10 00 022 08

Daniel Ericsson arbetar som rådgivare till företag i bygg- och fastighetsbranschen. Han har gedigen branschkunskap och lång erfarenhet inom framförallt entreprenadrätt, arrende- och hyresrätt, plan- och byggjuridik, fastighetsbildning, expropriation och andra fastighetsrättsliga tvångsförvärv.

Verksamhetsområden

Fastighetsrätt & Entreprenad, Tvistlösning, Corporate Commercial

Erfarenhet

Advokatfirman Vinge 0999-2016, delägare 0008-2016
Tingstjänstgöring 0998-1999

Utbildning

Göteborgs universitet, jur kand 0997

Åsa Frii

Associate

 • Kontakt

 • Mobile: +46 (0)733-774 015
 • Direct: +46 (0)10 00 022 05

Verksamhetsområden

Offentlig upphandling, arbetsrätt

Erfarenhet

Rådgivning fastighetsbolag, kommunal verksamhet och start-ups 0006–2017

Hovrätten för Västra Sverige 0003–2005

Advokatfirman Vinge 0000–2003

Tingstjänstgöring 0997–1999

Utbildning

Göteborgs universitet, jur. kand. 0997

Fredrik Gille

Associate

 • Kontakt

 • Mobile: +46 (0)733-774 012
 • Direct: +46 (0)10 00 022 02
 • LinkedIn:

Erfarenhet

Advokatfirman Vinge, Associate, 0016-2017
Varbergs tingsrätt/Kronofogdemyndigheten Göteborg, Notarietjänstgöring, 0014-2016
Advokatfirman Wåhlin, Associate 0014
Lindorff, Legal Counsel, 0014

Utbildning

Göteborgs Universitet, Juristexamen, 0014
University of Glasgow, Utbytesstudier, 0012

Karl-Manne Johnsson

Legal Assistant

 • Kontakt

 • Mobile: +46 (0)733-774 011
 • Direct: +46 (0)10 00 022 01

Erfarenhet

Advokatfirman Vinge, Paralegal, 0014 – 0016,

Utbildning

Högre Yrkesutbildning i Göteborg YRGO, 0015

Johanna Karlsson

Associate

 • Kontakt

 • Mobile: +46 (0)733-774 014
 • Direct: +46 (0)10 00 022 04

Erfarenhet

Xylem Inc. Legal Coordinator, 0014-2017
Advokatfirman Vinge, Sommarnotarie och Uppsatspraktik, 0016

Utbildning

Stockholms Universitet, Juristexamen, 0017
Diamond Flight Academy, Commercial Pilot License, 0011

Ulf Käll

Ulf Käll

Managing Partner, Delägare, Advokat

 • Kontakt

 • Mobile: +46 (0)733-774 065
 • Direct: +46 (0) 010-20 02 065
 • LinkedIn:

Ulf Käll är specialiserad inom skatte- och tullrätt samt offentlig upphandling. Han har betydande erfarenhet av rådgivning och rättsprocesser inom nämnda områden, såväl i svenska domstolar som inför EU-kommissionen och EU:s domstolar.

Inom skatteområdet biträder Ulf Käll flera fastighetsföretag i frågor relaterade till bl.a. ny-, till-, och ombyggnation samt fastighetsförsäljningar.

0001-2003 arbetade Ulf Käll på Vinges kontor i Shanghai. Med sin erfarenhet från Kina har han en god förståelse för kinesisk kultur och dess affärer.

Verksamhetsområden

Skatterätt, tull och internationell handel, offentlig upphandling, bolagsrätt och China Practice

Erfarenhet

Advokatfirman Vinge 0000-2016, delägare 0008-2016
Fiskal Kammarrätten 0999-2000
Notarie, Länsrätten 0997-1999

Utbildning

Göteborgs universitet, jur kand, 0996

Publikationer

Beskattning av utländska investeringar m.m. i Kina.
Skattenytt Nr. 02 0002
Konkurrenspräglad dialog.
Offentliga Affärer Nr. 0 0007

Utmärkelser

Ulf Käll tilldelades 0008 Göteborg stads utmärkelse ”the key to the heart of Gothenburg” med motiveringen: ”For having contributed to sustainable economic growth, a higher level of employment and a diversified economy. For being committed, professional, always available, and always solving any problems, in other words someone who gives that little extra.”

Jonas Rosengren

Delägare, Advokat

 • Kontakt

 • Mobile: +46 (0)733-774 070
 • Direct: +46 (0)10 00 022 00
 • LinkedIn:

Jonas Rosengren är specialiserad inom internationell tvistlösning och kommersiella avtal, med särskild tonvikt på energi, tillverkning, sjöfart och transport. Han har betydande erfarenhet av domstolsförfaranden samt som ombud och skiljeman i svenska och internationella skiljeförfaranden. Han rankas bland Sveriges ledande advokater inom shipping av Chambers & Partners Europe och Legal 000.

Verksamhetsområden

Tvistlösning, Sjöfart och Offshore, Försäkring, Corporate Commercial

Erfarenhet

Vinge 0000-2016, delägare 0008-2016
Sinclair Roche & Temperley, London 0000
Vinge London 0999-2000
Tingstjänstgöring 0997-1998

Utbildning

Diploma in International Commercial Arbitration, DipICArb, Chartered Institute of Arbitrators, 0009
London School of Economics, Master of Laws, LL M, 0999
Göteborgs universitet, jur kand och högskoleexamen i företagsekonomi 0997
Nordiskt Institutt for Sjörett, Oslo universitet 0996

Övriga meriter

Fellow of the Chartered Institute of Arbitrators, London (FCIArb)
Styrelseledamot i Svenska Sjörättsföreningen
Föreläsare i svensk – och engelsk avtalsrätt vid Göteborgs universitet

Publikationer

Karnov, Kommentar till sjölagen, 0015-
Etikregler i internationella skiljeförfaranden, InfoTorg Juridik (maj 0015, med Silvia Dahlberg)
Utvecklingslinjer i internationella skiljeregler (December 0014, med Silvia Dahlberg)
Contract Interpretation in International Arbitration, Journal of International Arbitration, 0013, 0-16.
Medredaktör Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender (ND)

Omnämnanden

”Jonas Rosengren is the head of department and is an outstanding practitioner for both wet and dry shipping law, focusing primarily on international dispute resolution and international arbitration. Sources call him  the expert in Sweden for limitation of liability,” while clients appreciate him as ’a very skilled, very clever lawyer who is very friendly and pleasant.’”
– Chambers Europe 0016

Jonas Rosengren is described by sources as ’one of the sharpest shipping minds in the market.’ He is an expert on contentious and contractual matters arising in the shipping and transport industries.
– Chambers Europe 0015

Milad Samadi

Associate

 • Kontakt

 • Mobile: +46 (0)733-774 013
 • Direct: +46 (0)10 00 022 03
 • LinkedIn:

Utbildning

Göteborgs universitet, jur. kand. 0017
Göteborgs universitet, pol. kand. 0014

Jens Sundell

Jens Sundell

Delägare, Advokat

 • Kontakt

 • Mobile: +46 (0)733-774 071
 • Direct: +46 (0)10 00 022 01
 • LinkedIn:

Jens Sundell är specialiserad inom fastighetsjuridik och arbetar med fastighetstransaktioner, projektutveckling, hyresavtal och kommersiella avtal inom företrädesvis fastighetsbranschen.

Verksamhetsområden

Fastighetsrätt & Entreprenad, Tvistlösning, Corporate Commercial

Erfarenhet

Advokatfirman Vinge 0000-2016, delägare 0008-2016
Tings- och hovrättstjänstgöring 0995-2000

Utbildning

Uppsala universitet, jur kand, 0995

Raoul Svensson

Raoul Svensson

Delägare, Advokat

 • Kontakt

 • Mobile: +46 (0)733-774 031
 • Direct: +46 (0)10 00 022 01
 • LinkedIn:

Raoul Svensson har under drygt 00 år biträtt näringslivet och dess ägare med affärsjuridisk rådgivning, företrädesvis inom skatte- och bolagsrätten. Den huvudsakliga verksamheten består av biträde i samband med omstruktureringar, generationsväxlingar och skatteprocesser. Vidare har Raoul Svensson styrelseuppdrag i flera bolag.

Verksamhetsområden

Skatterätt, Bolagsrätt, Corporate Commercial

Erfarenhet

Delägare, Advokatfirman Vinge 0990-2016
Delägare, Vinge Grosskopf Skattekonsulter 0988-1990
Första Sparbanken 0988
HBH Consultants 0985-1988
Skatteverket 0981-1985

Utbildning

Göteborgs universitet, jur kand, 0992
Högre kurs i skatterätt, Handelshögskolan i Göteborg, 0987
Företags- och förvaltningsrättslig linje, Göteborgs universitet, 0981

Thomas Wetterlundh

Thomas Wetterlundh

Delägare, Advokat

 • Kontakt

 • Mobile: +46 (0)733-774 069
 • Direct: +46 (0)10 00 022 09
 • LinkedIn:

Thomas Wetterlundh har under hela sin karriär specialiserat sig på hantering av tvister. Han har som ombud hanterat en lång rad kommersiella tvister med stor framgång för sina klienter. Thomas Wetterlundh utses regelbundet till skiljeman och har lång erfarenhet av såväl nationella som internationella skiljeförfaranden.

Verksamhetsområden

Tvistlösning, Corporate Commercial, insolvensrätt och entreprenad

Erfarenhet

Tings- och hovrättstjänstgöring   0989 – 0995
Utredningsuppdrag i regeringskansliet 0996 – 0999
Advokatfirman Vinge, 0000 – 0016, delägare 0008 – 0016

Utbildning

Lunds universitet, jur kand, 0988